Zorg

Klik op de foto voor meer foto's

Wij staan met z’n tweeën 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar als (gezinshuis)ouder. De kinderen groeien niet alleen op in ons eigen gezin, ze delen ook onze familie en kennis- en vriendenkring.

Aangevuld door één stagiaire per stageperiode hebben wij een 24/7 beschikbaarheid voor alle kinderen.
De kinderen hebben dag in dag uit met ons drieën te maken. Zij leren zo de eenduidige huisregels, en regels voor ieder kind op zich, snel kennen. De gezamelijke regels zijn makkelijk te overzien voor iedereen en onderling vormt dat al snel voor een constante voorspelbaarheid.
De dagstructuur, die bewust in bepaalde activiteiten is opgedeeld onder Roos en Roel, is een vaste constante en geeft de kinderen de nodige rust.

Om de 4 weken is er een gediplomeerde begeleider voor het weekend, zodat de geplaatste kinderen een speciaal weekend hebben, en wij met onze biologische kinderen tijd kunnen doorbrengen.

Er is voor de kinderen meestal een bezoeksregeling met hun biologische ouder(s), waarvan de frequentie en inhoud wordt bepaald door de (gezins)voogd, betrokken jeugdwerker, of bij vrijwillige plaatsingen in overleg met de ouder(s) en andere betrokkenen.

Voor ieder kind wordt een behandelplan Mijn Plan opgesteld, dat met onze vaste behandelcoördinator besproken en gewaarborgd wordt van accuraat (be)handelen. Zo nodig kunnen wij gebruik maken van de expertise van de hoofdbehandelaar van Driestroom.
Mijn Plan wordt half jaarlijks geëvalueerd met de (gezins)voogd of betrokken jeugdwerker en zo mogelijk de biologische ouder(s).

De continuïteit van zorg wordt zo goed bewaakt, de lijnen onderling zijn kort, expertise is dicht bij de hand en 24/7 bereikbaar.