Doelgroep

Klik voor meer foto's

Wij bieden zorg en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 5-18 jaar.
Een jongere leeftijd is in overleg mogelijk mits wij vinden dat het kind binnen binnen het huidige 'gezin' past qua belevingswereld.

Driestroomhuis Hoppípolla zal niet meer dan 8 kinderen, in het perspectiefbiedende kader, in het gezin tellen. Een kind dat geplaatst zal worden wordt zo zorgvuldig mogelijk gematcht met de wonende kinderen in een gezinshuis. Dit maakt het perpesctiefbiedende aspect reëel. Zo ontstaat een hecht en goed milieu tussen de wonende kinderen, dat een zeer positieve uitwerking heeft op hun ontwikkeling. 

De kinderen die bij ons komen wonen zullen tot zij de volwassen leeftijd van 18 jaar hebben bereikt bij ons blijven. Daarna wordt het vervolgtraject bekeken, wellicht dat wij daar ook nog iets in kunnen betekenen in begeleid (zelfstandig) wonen. We werken momenteel aan een 18+ traject Wonen met Dagbesteding Groen en Dier op loopafstand van onze huidige plek.

Onze specialisatie ligt, ongeacht de intelligentie cq. verstandelijke beperking, op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD, en aanverwante (psychische) problematiek zoals een ontwikkelingsachterstand of hechtingsstoornis. Uiteraard wordt externe therapie zoals speltherapie, fysiotherapie of logopedie etc. ingezet als dat nodig blijkt.
Door een nauwe samenwerking, waarin wij de therapie binnen de gezinssitutatie kunnen voortzetten, geniet het kind van een optimale behandeling.