Driestroom

Driestroomhuis Hoppípolla maakt deel uit van Driestroom – Zorg en ondersteuning aan mensen met en zonder handicap.

Driestroomhuizen worden middels franchise gerunt onder toezicht van Ondernemersgroep De Driestroom. http://www.ondernemersgroepdedriestroom.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan groene stroom of zonnepanelen. Driestroomhuizen bouwen en investeren aan de toekomst van kinderen en jongeren waarvan deze niet zo vanzelfsprekend is.
In de eerste plaats bieden Driestroomhuizen veel persoonlijkere zorg aan kinderen en jongeren, bovendien kunnen zij door het ondernemerschap van de gezinsouders goedkoper werken dan de reguliere woon- en behandelvormen.